Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Ý nghĩa việc hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào?
(28/01/2019)

Việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào là nguyện vọng chung và lợi ích lớn của nhân dân hai nước, có ý nghĩa hết sức thiết thực và to lớn về mọi mặt, cụ thể là:

Một là, việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vì một đường biên giới chung hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; là minh chứng thuyết phục cho việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ trên cơ sở thương lượng bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với pháp luật và thực tiễn quốc tế.

Hai là, chất lượng đường biên giới Việt Nam - Lào được nâng lên, đường biên giới được thể hiện rõ ràng trên thực địa bằng một hệ thống mốc quốc giới chính quy, hiện đại, bảo đảm tính trường tồn và thống nhất trên toàn tuyến, góp phần giải quyết triệt để các vấn đề về biên giới lãnh thổ giữa hai nước; đồng thời tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu nhận biết về vị trí đường biên giới; mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị.

Ba là, trên cơ sở kết quả tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, hai bên cùng nhau ký kết hai văn kiện pháp lý rất quan trọng là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào. Hai văn kiện này cùng với Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Lào năm 1977 và các văn kiện biên giới đã ký kết trở thành bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh nhất về đường biên giới hai nước. Với bộ hồ sơ này, đường biên giới Việt Nam - Lào đã được xác định rõ ràng, chính xác và thuận tiện cho công tác quản lý biên giới./.