Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Các hoạt động bị nghiêm cấm đối với đường biên, mốc giới biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc?
(21/03/2019)

Nghiêm cấm phá hoại, dịch chuyển, đánh cắp, hủy hoại mốc giới, vật đánh dấu đường biên giới;

Nghiêm cấm tàu thuyền của nước thứ ba qua lại trong phạm vi sông, suối biên giới, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác (Điều 12, Khoản 1).

Trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới, nghiêm cấm tiến hành việc canh tác, đào bới, xây dựng công trình, các dự án thăm dò, khai thác tài nguyên hoặc tiến hành các hoạt động khác có thể ảnh hưởng đến đường biên giới, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác (Điều 7, Khoản 3);

Hai Bên không được đơn phương làm thay đổi địa thế của vùng nước biên giới bằng hành vi nhân tạo (Điều 11, Khoản 1);

Hai Bên nghiêm cấm cư dân biên giới hoặc các đối tượng khác vượt qua đường biên giới để chôn cất, xây mồ mả, chặt phá, chăn thả gia súc, canh tác, săn bắn, khai khoáng, khai thác nông lâm sản, thủy sản hoặc tiến hành các hoạt động có mục đích trái phép khác (Điều 14).

Nghiêm cấm việc đốt cây khai hoang trong phạm vi 1000m tính từ đường biên giới về mỗi Bên. Nghiêm cấm việc khai khoáng trong phạm vi 500m tính từ đường biên giới về mỗi Bên, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác (Điều 15, Khoản 5, 6).

Trong phạm vi 30m về mỗi bên tính từ đường biên giới, hai Bên không được xây dựng mới các công trình vĩnh cửu (Điều 21, Khoản 1). Quy định tại Khoản 1 Điều 21 không áp dụng đối với: đường tuần tra biên giới; hàng rào dây thép gai; thiết bị giám sát, khống chế và ngăn chặn; các công trình cửa khẩu; các công trình khác mà hai Bên bàn bạc, thỏa thuận.