Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Xác định một điểm bất kỳ nằm trên đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc như thế nào?
(31/01/2019)

Để xác định một điểm đặc trưng trên bản đồ cần phải căn cứ vào mô tả hướng đi đường biên giới và bản đồ để xác định. Căn cứ vào mô tả có thể xác định sơ bộ về vị trí điểm ở trên thực địa. Nếu điểm cần xác định được mô tả ở trên đường phân thủy, trên sống núi thì nó phải nằm trên phân thủy, trên sống núi ngoài thực địa; nếu ở trên khe thì nó ở trên trung tuyến đáy khe, nếu ở trên sông nó phải nằm trên trung tuyến dòng chảy (trung tuyến mặt nước); sau đó căn cứ vào bản đồ để xác định điểm đặc trưng là điểm nào: đỉnh núi, yên ngựa hay một điểm bất kỳ trên sống núi, khe núi... Để xác định chính xác vị trí điểm trên thực địa ta phải xét đoán địa hình. Trong trường hợp điểm cần xác định là một điểm có tọa độ đo trên thực địa thì phải căn cứ vào tọa độ ghi trong mô tả để xác định.

Theo quy định, các điểm đặc trưng đo tọa độ trên thực địa có sai số không được quá 0,1 mm trên bản đồ. Bản thân bản đồ cũng có sai số. Vì vậy nếu chỉ căn cứ vào tọa độ để xác định, thì vị trí tìm được có thể không phù hợp với mô tả. Do đó khi xác định vị trí điểm trên thực địa không chỉ đơn thuần căn cứ vào tọa độ mà còn phải kết hợp với lời văn mô tả và bản đồ để quyết định vị trí cuối cùng trên thực địa sao cho phù hợp với mô tả và bảo đảm độ chính xác.

Trong thực tế khi đo tọa độ của một điểm nằm trên đường phân thủy, đường sống núi... (nằm trên đường biên giới theo lời văn mô tả), nhưng khi chuyển điểm này lên bản đồ biên giới thì có điểm chênh với đường biên giới trên bản đồ có điểm không chênh với đường biên giới trên bản đồ. Nguyên nhân là do độ chính xác của bản đồ (các điểm trên bản đồ nằm càng xa điểm khống chế thì độ chính xác càng giảm) và do trong quá trình thành lập bản đồ chúng ta đã tổng quát hóa các dạng tiểu địa hình (đường cong nhỏ của sống núi, phân thủy...) để phù hợp với tỷ lệ bản đồ dẫn đến sự sai khác về dáng của đường biên giới trên bản đồ và đường biên giới tại thực địa. Trong trường hợp này ta cần căn cứ vào tương quan về khoảng cách vị trí của điểm đo với các điểm đặc trưng có trên bản đồ hoặc với vị trí mốc để chuyển vị trí của điểm đo được trên đường biên giới tại thực địa lên bản đồ cho phù hợp.