Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào quy định việc kiểm tra, bảo vệ và quản lý đường biên giới, mốc quốc giới và cọc dấu như thế nào?
(20/03/2019)

Việc kiểm tra, bảo vệ và quản lý đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được hai Bên phối hợp và tổ chức thực hiện cụ thể, chi tiết theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016.