Cập nhật: 11:12 GMT + 7, Thứ hai ngày 09/12/2019
Tin tức
Sông Cầu: Xây dựng lực lượng quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
(02/12/2019)

 

Thanh niên Sông Cầu sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN HIẾU

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thời gian qua, Thị ủy, UBND TX Sông Cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để xây dựng lực lượng quốc phòng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, TX Sông Cầu xác định công tác xây dựng LLVT (quân sự, công an, biên phòng) ở địa phương là nhiệm vụ hàng đầu. Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng lực lượng bảo đảm chỉ tiêu; xác định nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện chiến đấu của ba lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời tích cực chỉ đạo ba lực lượng xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; định kỳ tổ chức luyện tập, diễn tập theo phương án, từ đó chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng lên.

Phát huy vai trò nòng cốt

Cùng với xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, TX Sông Cầu cũng đã tập trung xây dựng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, có cơ cấu thành phần hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ các cấp. 

Hai đồn biên phòng Xuân Đài và Xuân Hòa phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thị xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2015 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển. Đồng thời thường xuyên củng cố kiện toàn, duy trì nề nếp sinh hoạt các tổ tàu thuyền an toàn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên phòng.

Công an TX Sông Cầu phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ và đầy đủ các mô hình, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sông Cầu đã xây dựng khu vực phòng thủ và sử dụng các lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ vững chắc các mục tiêu, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Các lực lượng đã phát huy chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xác minh, trao đổi thông tin, nhất là tình hình an ninh trên biển, hoạt động của người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn…Từ đó nhận định, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Sông Cầu cũng đã thực hiện tốt Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Trong đó, tổ chức luyện tập và tổ chức diễn tập huy động tàu thuyền đều được cấp trên đánh giá tốt.

Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện

Thời gian tới, Thị ủy, UBND TX Sông Cầu tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền QPTD, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng của cơ quan quân sự, công an, biên phòng đảm bảo đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý có hiệu quả tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Thường xuyên duy trì, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam./.

Nguồn: baophuyen.com.vn

Đại Nam Nhất Thống toàn đồ
Bản đồ Việt Nam thời Nguyễn vẽ khoảng năm 1838, đã vẽ "Hoàng Sa", "Vạn lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam.
Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Người Việt Nam đang sống, làm việc, học tập tại Thái Lan hướng về quê hương,...
Vấn đề bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập, xây dựng cũng như duy trì một trật tự quốc tế trong quan...
Thường các nước sẽ có đường biên giới tiếp giáp với ít nhất hai quốc gia khác hoặc không tiếp giáp với quốc gia nào trong trường hợp bị biển bao quanh...
Nằm trên đường biên giới giữa Ai Cập và Sudan là một vùng đất nhỏ đặc biệt nhất thế giới. Đây là vùng đất cuối cùng chưa được tuyên bố chủ quyền.
Bài hát về biên giới, biển đảo
Tên bài hát: Đảo xa vang lời ca tiếng máy